Slanje dokumenata: dokumente koje ste napravili sami možete slati u formatu za PC ili MAC.

Za PC koristimo dokumente sa ekstenzijom: cdr, psd, indd 4.0, tiff, eps, pdf, fh9, doc.

Za MAC koristimo dokumente sa ekstenzijom: psd, indd, qxt, pdf, eps, fh9.

Kod slanja otvorenih dokumenata fontovi moraju biti pretvoreni u krivulje! Za probne isprinte koristite naš PS driver za OKI kolor printer.

PS Driveri za OKI kolor :WIN XP (334 kb) • WIN 95, 98, ME (5,05 MB) • WIN 2000 (334 kb) • WIN NT 4.0 (1,25 MB) • MAC OS X (4.1 MB)

Upute za izradu ps fajla možete skinuti u pdf-u za COREL 9 (413 kb) • INDESIGN (324 kb) • FREEHAND (355 kb)

Veće dokumente staviti na: ftp.tiskara-tisk.hr
Username: tiskftp
Password: ahk4iNon
Ovdje možete skinuti drivere :
A ovdje upute :
vl. Mladen Svetec
Mirka Viriusa 12, 10090 Zagreb • POGON 1: Dugi konec 1b, Igrišće, 10297 Jakovlje
Tel.: 01/ 3352-050 • Fax: 01/ 3352-070 • e-mail: info@tiskara-tisk.hr
vl. Mladen Svetec
Mirka Viriusa 12, 10090 Zagreb • POGON 1: Dugi konec 1b, Igrišće, 10297 Jakovlje
Tel.: 01/ 3352-050 • Fax: 01/ 3352-070 • e-mail: info@tiskara-tisk.hr